Top
회사개요
 
회 사 명      ㈜ 대림기공
대 표 자      하 필 호
종업원수      관리직 17명, 생산직 45명 (합 62명)
   1 공장 : 관리직 12명, 생산직 33명
   2 공장 : 관리직  5명, 생산직 12명
소 재 지      1 공 장 : 부산시 강서구 송정동 1610-4번지 녹산산업단지내
   2 공 장 : 부산시 강서구 화전동 586-8번지 화전산업단지내
연 락 처  

   1 공장 : TEL 051-831-1453~6 FAX 051-831-0076
   2 공장 : TEL 051-971-2122   FAX 051-973-3906

홈페이지      www.dae-rim.kr
 
사훈/품질방침
 
공장전경
 
 
실외작업장 A동 B동
C동 D동 2층 작업장
 
 
사무동 A동
B동 C동